L DER N GÖZDES

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Güler Sabanc , kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde kad na, Ahmet Zorlu ise sanata ve e itime odaklan yor. Ali Ülker, sosyal ve kültürel geli ime yat r m yapt klar n söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.