PATRONUN YARIN PLANI.

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Patronlar i lerini bir sonraki ku a a haz rlamak için neler yap yor? Türkiye’nin önde gelen patronlar na hem irketlerini hem çocuklar n gelecek döneme nas l haz rlad klar n sorduk.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.