ING EMEKLİLİK “NN HAYAT VE EMEKLİLİK” OLDU

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Sigorta ve yat r m yönetimi alanlar nda 170 y ll k köklü bir deneyime

sahip olan NN Group, Hollanda d ndaki ilk marka de i imi lansman n Türkiye’de gerçekle tirdi. Bu çerçevede, Türkiye’de 10 y l a k n zamand r bireysel emeklilik ve hayat sigortas hizmeti veren ING

Emeklilik’in ad “NN Hayat ve Emeklilik” olarak de i ti. Yeni dönemde mevcut mü terilerinin poliçe artlar n n ayn kalaca n n

alt n çizen NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Frank Eijsink, irketin Türkiye’de toplam fon büyüklü ünün 2014 y l nda yüzde 31 art la 1,8 milyar TL’yi a t n söylüyor. irketin Türkiye’deki mevcut mü teri say s n n ubat 2015 verilerine göre 850 bine yakla t n belirten Eijsink, bireysel emeklilik ve hayat sigortas alanlar nda büyüme

beklendi ini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.