NET KÂRDA YÜZDE 69 ARTIŞ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Fibabanka, 2014 y l Aral k sonu itibar yla, konsolide olmayan finansal tablolar na göre 95,2 milyon TL brüt kâr elde etti. Net kâr n geçen y la göre yüzde 69 art la 74,2 milyon TL’ye yükselten bankan n toplam kredileri, 2014 y l n n aral k ay sonunda, geçen y l sonuna göre sektör ortalamas na paralel büyüyerek yüzde 19 art la 6,2 milyar TL’ye ula t . Kredilerin aktif toplam içindeki pay ise yüzde 77 olarak gerçekle ti. Kredi portföyünü 2014 y l n n dördüncü çeyre inde de a rl kl olarak mü teri mevduat ile fonlayan Fibabanka’n n, 2014 y l sonu itibar yla aktif toplam geçen y l sonuna göre yüzde 21 art göstererek 8 milyar TL’yi a m oldu. Fibabanka, 2015 y l nda özellikle ticari ve KOB bankac l nda büyümeyi planl yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.