HALKBANK’TAN 2,2 MİLYAR TL NET KÂR

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Halkbank, 2014 y l sonu rakamlar n aç klad . Bu rakamlara göre Halkbank 2014 y l n 2,2 milyar TL net kâr ile tamamlad . Toplam kredilerini 2013 y l sonuna göre yüzde 20 art rarak 134,5 milyar TL’ye yükselten bankan n nakdi kredileri de yüzde 20 art la 102 milyar TL’ye ula t . Halkbank’ n toplam aktifleri bir önceki y la göre yüzde 11 art la 155,4 milyar TL olurken, toplam mevduat ise 104 milyar TL olarak gerçekle ti. 2014 y l nda 23 yeni ube açarak toplam ube say s n 900’e yükselten Halkbank’ n genel müdürü Ali Fuat Ta kesenlio lu, 2015’te 50 yeni ube aç laca n ve bin 500 ki iye istihdam sa lanaca n söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.