HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Her y l dünyan n en büyük ekerleme irketlerini s ralayan Candy Industry Global Top 100 listesine 2012’de 93’üncü s radan giren Elvan, geçen y l 10 basamak birden ç karak 71’inci oldu. 2014 cirosunun yüzde 95’ini ihracat n olu turdu u irket, geçen y l sektörün önemli aktörlerinden Balaban G da’y da bünyesine katarak ad ndan söz ettirdi. Elvan Grubu Ba kan Hidayet Kadiro lu, “2015, 1 milyar dolar ihracat hedefi koydu umuz 2023 stratejik plan m z için çok önemli bir y l ifade ediyor. Devreye yeni girecek patentli yat r mlar m z n da etkisiyle bu y lki büyüme hedefimiz yüzde 50” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.