BECKER’DAN AKILLI SİSTEMLER

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Panjur, perde, tente ve endüstriyel kap sistemleri için motor ve kontrol üniteleri üreten Becker, son y llarda yeni in a edilen binalarda s kl kla tercih edilen otomatik açma, kapama sistemlerinde olas kazalara son verecek motor üretti. PROF+ ismi verilen motorlar n zaman kontrolü sa layan kumanda ve buton kontrolüyle otomatik açma-kapama zamanlar belirlenebiliyor. PROF+ motorlarda kullan lacak ask kilit sistemi ise panjurlar kapand nda ev ve i yerlerini tam koruma alt na al yor. D ar dan açma giri imlerine kar geli tirilen bu sistem ile Becker, konut ve i yerlerinde kullan c lar na tam güvenlik sa lamay amaçl yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.