HUGO BOSS’TAN YENİ YATIRIM

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Hugo Boss, zmir’deki üretim tesislerini geni letiyor. Plana göre mevcut üretim tesisini 9 bin metrekare büyütecek binada, kad n giyim ve erkek tak m elbisesi üretimi gerçekle tirilecek. Ek bina in aat n n tamamlanmas yla üretim tesislerinin toplam alan 65 bin metrekare büyüklü e ula acak. Üretim tesislerindeki geni lemeyle istihdam edilen çal an say s n n 4 bini geçece i öngörülüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.