HÜRRİYET İLE SAMSUNG İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Capital (Turkey) - - TEKNOLOJI -

2014 Ekim ay ndan bu yana Hürriyet e-gazete uygulamas , tüm Samsung tablet ve mobil cihazlarda yüklü olarak geliyor. Hürriyet ve Samsung, mobil cihaz ve tabletleri kapsayan i birliklerini imdi de televizyona ta yor. Gündem, ya am ve e lenceye dair videolar içeren Hürriyet TV uygulamas , Samsung Smart TV’ler için geli tirilen özel yaz l m ile “Recommended Apps” ba l nda ücretsiz olarak yer almaya ba lad . Hürriyet’in, okurlar na farkl dijital platformlardan ula ma hedefiyle geli tirilen bu i birli i ile art k Samsung Smart TV sahipleri de Hürriyet TV uygulamas yla e lenceli vakit geçirecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.