YANDEX BURSA’DA

Capital (Turkey) - - TEKNOLOJI -

Türkiye’ye özgü yerelle tirilmi hizmetler geli tiren Yandex, stanbul, Ankara ve zmir’den sonra Bursa’da da trafik yo unlu unu göstermeye ba lad . Kullan c lar, Yandex ana sayfas , Yandex.haritalar ve Yandex.navigasyon üzerinden Bursa trafi inin durumunu an nda ö renebiliyor. ehirdeki trafik yo unlu unun genel durumunu ortaya koyan bir analiz de yapan Yandex.trafik Haber Ajans ’n n istatistiklerine göre, hafta içi günlerinde Bursa’da en yo un trafik s k kl 18:10 ile 19:40 saatleri aras nda oluyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.