GELECEĞİN LİDERLERİ SİLİKON VADİSİNİ KEŞFETTİ!

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Lise düzeyine indirgenmi bir üniversite MBA modeli olarak Do a Koleji Anadolu Liseleri’nde uygulanan t-MBA kapsam nda, “Gelece in Liderleri” olarak yeti en Do a Koleji ö rencileri Silikon Vadisi’ni ke fe ç kt . 20-30 Ocak 2015 tarihleri aras nda düzenlenen gezide ö renciler, San Francisco’da bulunan Google, IBM Innovation Center ve Intel Museum’da teknolojik bilgileri alan nda uzman isimlerden ö renme f rsat yakalad . Silikon Vadisi'nde i hayat n yerinde deneyimleme ans yakalayan ö renciler, Google’ n üst düzey yöneticilerinden “giri imcilik, ticaret, üretim ve fikir” gibi konular hakk nda bilgiler edindi. Ö renciler, Google’ n bahçesinde bulunan Street Wiew adl arabayla da dünya üzerindeki birçok farkl yeri Google Maps üzerinden sanal olarak gezme imkân buldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.