ÖĞRETMENLERİNİ EĞİTİYOR

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Anabilim E itim Kurumlar , yakla k be y ld r yürüttü ü üstün yetenekli ö rencilerin e itimi çal malar na yeni bir boyut kazand r yor. Alan nda dünyan n önde gelen isimlerinden olan Arizona Üniversitesi Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Carol June Maker ile i birli i anla mas imzalayan Anabilim, ö retmenlerine uluslararas tecrübenin kap lar n açacak. Arizona Üniversitesi’nde Üstün Yetenekliler Bölümü Kurucu Ba kan olarak görev yapan Maker, anla ma kapsam nda be y l süresince Anabilim Üstün Yetenekliler Program (ÜYEP) ö retmenlerine özel e itim verecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.