LÜKS TURİZMİ BÜYÜTEBİLİR

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Türkiye, 27 ubat-2 Mart tarihleri aras nda stanbul’da düzenlenecek “Lux in Turkey” etkinli ine ev sahipli i yap yor. AIDA Turizm Yönetim Kurulu Ba kan Adviye Bergemann’ n düzenledi i zirvede, “Lux in Turkey” katalo unda yer alan oteller lüks turizm pazar n n liderlerine sunulacak. Adviye Bergemann, “Lüks diye tabir etti imiz turistler, dünya üzerinde hareket halinde olan tüm turistlerin yüzde 3’ünü temsil ediyor. Ancak bu gruptaki turistler, her gün normal turistlerin harcamalar ndan 8 kat daha fazla harcama yap yor. Bu nedenle Türkiye lüks turizm ile büyüyebilir” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.