GOLDMAN SACHS UX İSTANBUL KONFERANSINDA

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

UX Services, kullan c deneyimi tasar m ve kullan labilirlik alan nda çözümlerin aktar laca UX stanbul 2015 etkinli inde sektörün devlerini a rl yor. 28 Nisan 2015’te Esentepe Dedeman Otel’de gerçekle tirilecek konferansa i analistleri, UX ve Usability uzmanlar , grafik tasar mc lar, yaz l m ve test uzmanlar , pazarlama uzmanlar gibi farkl i kollar ndan 500’ün üzerinde profesyonelin kat lmas bekleniyor. Goldman Sachs’tan Natasha Levitan’ n da kat laca UX stanbul’da internet bankac l , mobil bankac l k, ATM, ça r merkezi gibi alternatif da t m kanallar na yönelik trendler ele al nacak ve küresel çapta en iyi uygulamalar incelenecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.