İTÜ’DEN GOBI 2015’E DAVET

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Türkiye’nin en aktif ö renci topluluklar ndan biri olan TÜ Yat r m Kulübü, 2014-2015 akademik y l nda da etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kulüp, mart ay nda düzenleyece i GOBI 2015 etkinli ine, yurtd ve yurtiçinde yat r m, i letme, ekonomi veya finans e itimi gören ö rencileri davet ediyor. 80 yabanc ve 250 yerli ö renci kontenjan bulunan konferans, uluslararas bir organizasyon olmas nedeniyle ngilizce olarak gerçekle ecek. 6 y ld r düzenlenen GOBI etkinli ine, bugüne kadar bin 150 farkl ö renci kat ld .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.