SAÇ KIRIKLARINI YÜZDE 80 AZALTIYOR

Capital (Turkey) - - KOZMETIK -

Dove, saç k r klar n 3 kullan mda yüzde 80’e kadar onaran yeni saç bak m kürüyle k r k saçlar n

uzatamayan kad nlara yenilikçi bir çözüm sunuyor. Dove’un k r k uçlu saçlar için geli tirdi i seride bulunan

“Polielektrolit Kompleks (PEC)” teknolojisi sayesinde

kad nlar, saçlar n s k s k kestirmek zorunda kalmaktan kurtuluyor. Türkiye’de bir ilk olan PEC teknolojisi, içindeki pozitif ve negatif yüklerin birbirini çekmesiyle k r k uçlar n birbirine m knat s etkisiyle yap mas n ve

saç uçlar n n yeniden sa l kl görünüme kavu mas n sa l yor. Hem nemli hem kuru saçlara uygulanabilen bak m kürü, durulamaya gerek

olmadan saç k r klar na yap yor ve onar m süreci ba l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.