KEPEKLERE ETKİLİ ÇÖZÜM

Capital (Turkey) - - KOZMETIK -

Hipoalerjenik yap s yla kepek sorununu çözmek ve kepe in yeniden olu umunu önlemek amac yla geli tirilen Klorane Latin Çiçe i Ekstreli Kuru Kepek ampuan , kuru kepe in giderilmesine yard mc oluyor. çeri inde bulunan yumu ak temizlik özleri ve etkin bile enleri sayesinde, saçlar n do al dengesini bozmadan temizlik yaparak saç derisinde koruma sa l yor. ampuan, nazik yap s ve saç derisindeki dola m h zland ran içeri iyle saçlar çok daha çabuk besliyor ve saç telleri üzerinde do al bir koruyucu olu turuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.