SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ENERJİ SÖYLEŞİLERİ

Capital (Turkey) - - KITAP -

Rahmi Aydemir taraf ndan haz rlanan “Sürdürülebilir Ya am ve Enerji Söyle ileri” kitab , birbirinden uzman isimlerin ve Greenpeace, WWFTürkiye, Bu day Ekolojik Ya am Destekleme

Derne i, Do a Derne i, Türkiye Çevre

Vakf , ÇEKÜL, ÇEVKO gibi önde gelen STK’lar n söz ald rehber bir kitap olma

özelli i ta yor. Kitap, ekonomi politikalar n ekolojik temele adapte etmenin yollar n arayarak yenilik iktisad n

çevresel kalk nma aç s ndan tart yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.