YENİ HEDEF 1 MİLYON TON

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

ÇİFT HANELİ BÜYÜME 2009’da 385 bin ton olan toplam sertifikalı tohumluk üretimi, 2013’te 743 bin tona yükseldi. Pazar büyüklüğü ise 2010’da 842 milyon TL iken 2014’te 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Son 5 yıllık sürede yüzde 80’lik büyüme yakalandı. Sektör temsilcilerine göre üretimdeki artış trendi sürecek. Tohumluk ithalatıyla ihracatı arasındaki oranlarda ise ihracat lehine bir daralma dikkat çekiyor. Sektör üreticisinin iç pazara dönük üretiminin yanı sıra dış ülkelerde pazarlama ve yeni pazar araştırma faaliyetleri de sürüyor. DİNAMİKLER NASIL? Türkiye Tohumcular Birliği ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, “Tohum, bitkisel ürünün nitelik ve niceliğini belirleyen en önemli girdilerden biri. Bu yönüyle gıda zincirinin ilk halkası, biyolojik ve kültürel çeşitliliğiyle de bir zenginlik göstergesidir” diyor ve ekliyor: “Ayrıca dünya nüfusundaki artışla birlikte sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik bir önem de kazandı. Bu nedenle tohumculuk sektörü gerek dünya ölçeğinde gerekse ülkemizde gelişmesini sürdürüyor.” GÜNDEMDE NE VAR? Sektörün önündeki temel sıkıntılar ise çeşit geliştirme sorunu, kalifiye eleman sıkıntısı, AR-GE kapasitesinin yetersizliği olarak sıralanıyor. Yıldıray Gençer, sektöre dair şu bilgileri veriyor: “Hedefimiz, zenginleştirilmiş ürün portföyüyle dünya tohumculuk sektöründe lider ülkeler arasında yer almak. Sertifikalı tohumluk üretiminin bu yıl 800 bin tona, 2023’te ise 1 milyon tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor. En büyük hedeflerden biri de 2023’te tohumluk ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.