NASIL BÜYÜYECEK?

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

JLL Türkiye son 2 y ld r JLL EMEA bölgesinde kârl l en yüksek operasyonlardan biri. Bu nedenle irket Balkanlar’dan Avrasya’ya hizmet verecek ekilde yeniden yap lanma karar ald . JLL’nin Avrasya merkezi de stanbul olacak. Alka , bu geli melerle birlikte bu y l eklemeyi dü ündükleri yeni i sahalar ve yeni bölgelerle cirolar n ve kârl l klar n art rmay hedeflediklerini ifade ediyor. “JLL bünyesindeki Tetris ve Fit-out gibi baz giri imleri burada ba latmak, otel sahas ndaki çal malar sürdürmek, kâh organik kâh sat n almalarla büyümemizi sürdürmek kararl l nday z” diye ekliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.