“YEN OTEL GEL YOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

u an bünyesinde 2 otel yer alan NG Hotels, üçüncü otel için de dü meye bast . stanbul Güne li’de kongre turizmine odakl bir otel için haz rl klara ba layan grup, projeyi 2 y l içinde hayata geçirmeyi planl yor. Otelin i dünyas n n en iddial oteli olaca n söyleyen Hediye Güral Gür, “34 katl olmas planlanan otelde, 411 oda bulunacak. Kongre turizmine yönelik otelde 5 bin 270 metrekarelik kapsaml bir kongre merkezi yer alacak. Ayr ca, imzam z haline gelen SPA&wellness bölümleriyle ya am kalitesini art rmaya yönelik hizmetler sunaca z. 2 bin 480 metrekare ve 2 katl olmas planlanan SPA merkezinde uzman terapistler taraf ndan birbirinden farkl SPA uygulamalar yap lacak” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.