AKUST K DAVUL ÇALIYOR

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Özer H ncal, yo un bir i temposuna sahip. Ancak i d nda kendisine zaman ay rmay da ihmal etmiyor. Özellikle müzik en büyük tutkusu. Her f rsatta akustik davul ve klasik gitar çal yor. “Müzik insan dinlendiren ve farkl bak aç lar geli tirmesini sa layan çok farkl bir ilgi alan ” diyen H ncal, müzi in yan s ra k lar da vakit buldukça kayak yapmaktan keyif al yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.