“KİŞİYE ÖZEL TEDAVİYE ODAKLANDIK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Dünyan n en büyük biyoteknoloji irketlerinden Roche, geçen ay Basel’deki merkezinde 2014 y l i sonuçlar n aç klad . En dikkat çeken rakam cirodan öte Ar-Ge’ye ay rd yakla k 9 milyar sviçre Frank’ tutar ndaki kaynakt . Bu yat r m irketin cirosunun yüzde 18,8’ine denk geliyor.

Global stratejik analiz ve dan manl k irketi Strategy’nin haz rlad Küresel Yenilikçilik 1000 raporuna göre Roche, 2014 y l nda dünyada AR-GE’ye en çok kaynak ay ran 5’inci, ilaç sektöründe ise 1’inci irket oldu.

irket hem dünyada hem Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. 2014 y l nda Roche Grubu cirosu sabit kurlar baz nda yüzde 5 artarak 47,5 milyar sviçre Frank ’na ula t . Grup bünyesindeki ilaç birimi sat lar ise yüzde 4’lük büyüme oran ile 36,7 milyar sviçre Frank olarak gerçekle ti.

Global Roche dünyas içinde Türkiye oldukça önemli. Roche Türkiye grubun dünyadaki en büyük 13’üncü pazar . irketi son bir y ld r talyan genel müdür Adriano Treve yönetiyor. Treve, Roche Türkiye’nin 2014’ü 700 milyon TL’nin üzerinde ciro ile kapatt n aç kl yor. 2015 y l nda da tek haneli büyümeye devam edeceklerini ifade eden Treve, “Uzun dönemli hedeflerimiz aras nda Türk hastalar n n dünyadaki yenilikçi tedavi seçeneklerine mümkün olan en h zl ekilde kavu malar n sa lamak bulunuyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.