“D NLENECE M”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Son 13 y ld r h zl büyüyen bir irketin kaptanl n yapan Gazanker, bu süreçte yorulup y prand n da itiraf ediyor. Bu nedenle i hayat n n bundan sonras nda yeniden profesyonel yöneticili i dü ünmüyor. Yola giri imci olarak devam etme karar nda. Ama ilk etapta niyeti en az 3-4 ay dinlenmek. Akl nda bol bol seyahat etmek de var. Gazanker, bundan sonras için kendisine çizdi i kariyeri de öyle payla yor: “Planlar m var. Öncelikle biraz dinlenece im. n aat ve gayrimenkul sektörlerinde kendi yat r mlar mdan olu an bir portföyüm var. Onlar yoluna sokaca m. Farkl sektörlerde giri imci ve yat r mc olarak i yapar m y m bakaca m. Ama profesyonel yöneticilik dü ünmüyorum. Bu s ralar i teklifi sunmak için arayanlar çok oluyor ama ilgilenmiyorum. Hele bu sektörde yöneticilik yapmay hiç dü ünmüyorum.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.