YEN FIRSATLAR VAR

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

Penti’nin tüketiciyle kurdu u çok kuvveti bir ili ki var. Tüketici bu markaya çok güveniyor. Bu güvenin de bize ba ka fırsatlar getirece ini dü ünüyoruz. Bu fırsatları bugün realize edemememizdeki en önemli

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.