in s rr iyi hissettirmek

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

lidor, büyüklü ü 6 milyar TL’yi geçmi olan Türkiye ki isel bak m pazar n n en büyük markas konumunda. Elidor, yüzde 20’lik pazar pay yla en yak n rakibinin 1,5 kat büyüklü e sahip. Unilever Ev ve Ki isel Bak m Kategorilerinden Sorumlu Ba kan Yard mc s ükrü Dinçer, Elidor’un IPSOS ara t rmas nda 5 y l üst üste en sevilen marka seçilmesinin s rr n , “Tüketiciyi anlayarak inovasyon yapmak ve onlara kendilerini iyi hissettirmek” cümlesiyle özetliyor. Geçmi dönemde Meryem Uzerli’yle yapt ileti imin sonuçlar ndan memnun kald için bu y l da güzel y ld zla devam etme karar alan Elidor, yeni kampanyas kapsam nda sürpriz yenilikler planl yor.

E

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.