Yuvaya dönü en plastikler

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

lastik Sanayicileri Derne i “S cak Bir Yuva Her Canl n n Hakk d r” slogan n ta yan bir kampanyayla at k plastikleri sokak hayvanlar için yuvaya dönü türüyor. 2’nci y l n kutlayan “Yuvaya Dönü en Plastikler”in kampanya elçili ini Mirkelam üstlenmi durumda. Bu y l foto raf sanatç s Mehmet Turgut da 2015 kampanya foto raflar n çekerek gönüllü destek verdi.

P

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.