Bir yazar bir i adam iki ülke

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA -

aziantep’in kültür elçisi olan ünlü yazar Ahmet Ümit, Eataly’nin yönetim kurulu üyesi Zülfikar Bekar’la birlikte talya-Türkiye sentezi için el ele verdi, ortaya “Eataly Gaziantep’i a rl yor” konsepti ç kt . Etkinlik çerçevesinde Sahan Restoran ve Eataly eflerinin birlikte haz rlad Antep yöresinin lezzetleri, Eataly restoranlar na ta nd . Antep mutfa n n me hur baklavalar , salçalar , nar ek isi ve menengiç kahvesi, yöreye ait yemeniler, kutnu kuma lar, bak r ve sedef ürünler, Eataly içinde olu turulan özel stantlarda sat a sunuldu. Yöreye özel foto raflardan olu an sergi de etkinli e renk katt .

G

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.