Yeni oyun plan

Capital (Turkey) - - ENERJ -

1 2 3

4

5

6 7 8

Enerjisa’da hayat n ikinci dönemi, hazmetme ve beklenen performans verme süreci ba l yor. Yeni dönemde dinamik bir portföy yönetece iz. Günün ko ullar na göre büyüme h z n ayarlayabilen bir organizasyon olmay hedefliyoruz. Pazarda arz fazlas olu tu, h z m z dü ürdük, ba lamad m z baz projeleri öteledik. Enerjisa olarak biz büyümeyi de il sa l kl , sürdürülebilir büyümeyi konu aca z. Da t mda yapacak çok i imiz var. Yenilenebilir enerji a rl kl yat r m gerçekle tirece iz. Oda m zda art k güne ve rüzgar enerjisi yat r mlar olacak. Hedefimiz de i medi, sektörün örnek al nan lider oyuncusu olmay hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.