“GAYEM İŞİMİ DOĞRU YAPMAK”

Capital (Turkey) - - HAZIR GYM -

POTANS YEL FAZLA

Kuma tan çok iyi anlar m. Hayatta parmaklar m n uçlar en fazla kuma a dokunmu tur. 1970’lerde Türkiye’de hiç haz r giyim ma azas yoktu. Dolay s yla haz r giyimde i i bilen de yoktu. O zaman her eyi el yordam yla yapard k. Bugün gençlerin i i hem kolay hem zor. Bütün imkanlar önlerinde. Bizse imkanlar kendimiz yaratt k. Eskiden Avrupa’daki modac lar n defilelerine girmek için h rs zl k yapard k. Bas n kart ç karm t m, Türkiye’den gelen gazeteci gibi defilelere girerdim. Elimde foto raf makinesiyle modac lar çekerdim. imdi internette Armani’nin tüm koleksiyonu elinizde. Yeter ki akl n iyi kullan.

KADIN G Y M NE G RM YORUM

Türkiye 75 milyon ki inin ya ad çok büyük ülke. 35 milyon erkek ya yor. Türkiye’de herkese a , i ve sat lacak bir mal var. Kad n giyime de girecek olsam s k nt yaratacak. Elimdeki bilgi birikimi uçup gidecek. Gayem para kazanmak de il i imi do ru yapmak. Haz r giyime en erken ba layan ve en h zl büyüyen firmalardan biriyim. Belki de tekim. Türkiye’de bizim kadar erkek giyimde ma azas olan firma yok. i çok iyi yönetiriz. Ma azac l inan lmaz derecede çok iyi biliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.