“BABAMIN O Ö ÜDÜNÜ UNUTMAM”

Capital (Turkey) - - L DERLER -

HACI DURAN BE END K

/ BE END K CRA KURULU BA KANI Babamın ‘Adaletli ol, metanetli ol, basiretli ol, itidalli ol’ nasihati, ihtiyaç duydu um her an kutup yıldızım oluyor. Adalet, bir i yerinde hakim olması gereken mutlak bir özellik. Basiretli ve itidalli olmak do ru kararlar almayı sa layan, metanetli olmak ise olumsuz durumlarda ki inin dayanma gücünü artıran özellikler. Sahip oldu unuz bu prensipler, sizi i hayatında bulundu unuz noktadan bir üst noktaya ta ıyor. Tabii ki zaman zaman bizim de zorlandı ımız zamanlar oldu. Ama önemli olan ödün vermeden yola devam etmek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.