“GÜVEN VE DELEGASYON ÖNEML ”

Capital (Turkey) - - L DERLER -

BATU AKSOY

/ TURCAS PETROL CEO Yöneticilerime güvenmek ve etkin delegasyon yapmak en önemli prensiplerimdendir. Yetki ve sorumluluklar net olarak belirlendikten sonra profesyonellerin kendilerine güvenerek inisiyatif kullanması ve risk almaya te vik edilmesi, zaman ve i verimlili ini artırıyor. Böylece irketlerimiz, daha kurumsal bir ekilde yönetilebiliyor. Ayrıca irket üst yönetimi, stratejiye ve vizyon kullanımı gerektiren konulara daha çok vakit ayırabiliyor. Tüm bunlar irketlerimize hem finansal hem insan kayna ı bakımından de er katıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.