HEP POZ T F BAKARIM”

Capital (Turkey) - - L DERLER -

GÖKHAN Ö ÜT

/ VODAFONE TÜRK YE CEO Her zaman, bir konunun önce olumlu taraflarını görmeye çalı ırım. Pozitif tarafları yücelterek i e ba lar, sonra da geli tirilebilecek yönlere odaklanırım. Pozitif bakı açısı ve motivasyonla ba layan i lerin ba arıya ula tı ına inanıyorum. Ayrıca, ba ladı ım bir i i asla tek boyutuyla de erlendirmez, 360 derece bakı açısıyla ele alır ve takımımın da bu bakı açısıyla hareket ederek i e katkıda bulunmasına önem veririm. Bu prensip, ba arıya ula mamızda önemli bir araç oldu. Takım ruhuna ve birlikte ba armaya inanmak art.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.