“ M N PATRONU OLDUM”

Capital (Turkey) - - L DERLER -

HAYRETT N ÇAYCI

/ SARKUYSAN GENEL MÜDÜRÜ Aidiyet duygusu içinde istikrarlı ve sürekli geli meye odaklı çalı mayı hep ön planda tuttum. Di er bir ifadeyle hep i imin patronu oldu um duygusunu ya adım. Ba arılarımı bu prensibime borçluyum. Kalıcı ve istikrarlı ba arıların sürekli çalı ma istedi ine inanıyorum. üphesiz bu prensibime ba lılı ım, i hayatımla özel hayatımın dengelenmesinde bana zorluklar ya atmı tır. Bunu da itiraf etmek zorundayım.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.