“ONLINE TARAFININ PAYI YÜZDE 1 ANCAK HIZLI BÜYÜYECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - YAPI MARKET -

ONLINE YÜZDE 45 BÜYÜDÜ

E-T CARET ETK S

OMNI CHANNEL UYGULUYORUZ

Çok döviz po-

2014’te online sat lar m z yüzde 45 artt . u an tabii cirodaki pay çok küçük, yüzde 1’in biraz üstünde. Bu y l online sat lar m z n yine yüzde 40’ n üzerinde büyümesini hedefliyoruz. Online kanalda katlanarak büyüme devam edecek.

E-ticaret sitelerinde ev geli tirme taraf en az rekabet gören yer. Bakt n z zaman beyaz e ya ve elektronikte çok yo un bir etkile im var. Bizim i imizde görerek almak ve hizmet çok önemli. Ama online kanal büyüyor ve büyümeye de devam edecek.

Koçta ’ n bu konuda da Türkiye’de liderli i kimseye kapt rmayaca ndan eminim. Koçta online olarak da ayn hizmet bürosu ve ayn deposuyla servis verebiliyor. Omni channel perakendecili i Türkiye’de uyguluyor ve geli tiriyoruz. Türkiye’de ev yenileme ve ev geli tirmeyle ilgili online kanallarda belki biraz dekorasyonla çok minör kesi meler var. Esas oyuncu biziz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.