Yorumları mutlaka yanıtlayın

Capital (Turkey) - - MARKA YÖNET M -

SABIR VE ANLAYIŞ

Size iletilen yorumlara cevap vermek başlı başına bir pazarlama aktivitesidir. Özellikle negatif yorumlara cevap yazmak daha fazla güç, sabır ve anlayış gerektirir. Yorumlarınızı sadece size yorum yazanların değil herkesin okuduğunu bilmeli ve aklınızdan çıkarmamalısınız.

ÜSLUP ÖNEMLİ

Dolayısıyla yorumlara verilen tepkiler ve kullanılan üslup çok önemli, başlı başına kritik bir iş. Ne olursa olsun, pozitif kalmalısınız. Banal cevaplar vermemelisiniz. Yaptığınız yorumlarla konuyu ciddi şekilde düşündüğünüzü ortaya koymalısınız. medyan n etkisini s f ra indirir. Örne in, Motorola, Android hayranlar için 2014’ün en iyi 100 Android uygulamalar ya da 6 en önemli Android ipuçlar diye farkl içerikler yaratmal . Anlatmak istediklerinizi istedi iniz gibi aç klamal s n z. Örne in daha fazla kad n n CEO pozisyonuna gelmesi gerekti ini dü ünüyorsan z bunu cesaretli ekilde payla abilmelisiniz. Ki iler sizi gönülden isteyerek takip etmeli ya da payla t klar n z be enmiyorsa sizi takip etmeyi b rakmal . Skyword’un ara t rmas na göre bir içerik tabloyla ya da konuyla ilgili foto rafla birlikte post edildi inde yüzde 94 daha çok takip ediliyor.

SOSYAL HALE GET R N

Daha fazla takipçi elde edebilmek için en etkili yol, kaliteli içerik sa lamak. Bu durum sava tan yüzde 90 ihtimalle ba ar yla ç kman - za neden olur. kinci konu, mutlaka farkl platformalara girmek. irketlerin yapmas gereken en önemli konulardan biri, bir olay sosyal hale getirmek. Örne in Motorola’n n bir etkinli i vard r. Biz de MotoXBrasil2013, MotoXPeru2013, motoXMexico2013 diye bir hashtag açt k. Ancak bunlar sadece 3 gün dikkat çekti. Sonra MotoX ad alt nda daha k sa ve daha jenerik bir hashtag açt k. Amaç bu hashtag’in trend olmas yd ve bu etkinli i çok popüler yapabildik. Hashtag irketlerin bir durumu, ürünü, hizmeti sunmas nda çok önemli bir kulla-

NEGATİFE KATILIN

Sosyal medya çok pozitif bir pazarlama aracı olabilecekken çok olumsuz da olabilir. Bazen negatif yorum yapmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, negatife katılmak olsun. Çünkü bazen değmeyecek bir savaş içine girebilirsiniz ve bu sizin şirketinizin imajına zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

STRATEJİ HAZIRLAYIN

Var olan müşterilerle iletişim kurmanın yanında, potansiyel müşterilerinize de ulaşmak için strateji hazırlayın. Örneğin HuffingtonPost, HubSpot ve MarketingProfs gibi web sitelerine atacağınız tweet ya da paylaşımlar, farklı kitlelere ulaşmanıza yardımcı olacak. Sosyal medya dünyanın her yerindeki müşterilerle ilişki kurmanızı sağlar. Ancak yüz yüze görüşmek ilişkinizi daha güçlü yapar. Ve imkan olduğunda toplantı ve konferans düzenlemeniz gerekir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.