“Normların üzerine çıktık”

Capital (Turkey) - - KOB PROJES -

BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

“Yürüyelim Arkadaşlar” kampanyamızla sosyal medyadaki tüm kanallarımızda büyük ilgi gördük. Twitter sonuçlarına baktığımızda ilk

gün yayınlanan iki kahraman KOBİ hikayesi ve Akbank’ın desteğini anlatan tweet’lerimiz kampanya sonuna kadar toplamda 1,4 milyon kez görüntülendi. Bu tweet’lerimizle 28 bin kez etkileşime geçildi. Yüzde 3,2 etkileşim oranıyla başarılı kampanyaların etkileşim oranının üst

sınırının da üstüne çıktık.

4 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Twitter’da reklamla desteklemediğimiz günlerde de etkileşim oranımız yüzde 2 ortalamasında seyretti ve bizi oldukça memnun eden bir iletişim oldu. Kampanyanın Facebook ayağında ise kahraman KOBİ hikayelerini paylaştığımız içeriklerimiz ve reklam filmimizi paylaştığımız postumuz, 4 milyon kişi tarafından görüntülendi. Reklam filmimiz Facebook’ta da yüzde 16 izleme oranıyla normların üzerinde bir izlenme oranı yakaladı. Müşterilerimizin Akbank’la yakaladığı ihracat başarı hikayeleri

Facebook’ta 50 binin üzerinde etkileşim sağladı.

GERÇEK HİKAYELER KULLANILDI

Twitter reklamı girdiğimiz gün hikayesini paylaştığımız müşterilerimiz çok olumlu geri dönüşler aldı. “Bizim kanallarımız dışında, sosyal medya genelinde #yürüyelimarkadaşlar hakkında ne konuşuldu” diye

değerlendirdiğimizde de çok olumlu sonuçlarla karşılaştık. #yürüyelimarkadaşlar kampanyası toplamda 24 bin 831 adet tweet atılmasını tetikledi ve tahminen 341 binin üzerinde kullanıcıya erişti. bin mü terimizin kap s n çal p onlar ziyaret etmeyi hedefliyoruz. 2 bin 500’ü a k n çok geni bir uluslararas bankac l k muhabir a m zla ihracatç lar n kolayl kla yeni pazarlara ula malar - n ve i lemlerini avantajl bir ekilde yapmalar - n sa layabiliyoruz. Kampanya sürecini nas l yönettiniz? hracatç KOB ’lerimizin en çok yapt klar d ticaret i lemlerini göz önünde bulundurarak bu kampanyayla onlara özel bir tarife olu turduk. Bu tarifeyle KOB ’ler bankac l k i lemleri için tek bir sabit ücret ödeyecek. Ayr ca internette de KOB ’lerin kolayl kla d ticaretle ilgili bilgilere ula abilecekleri bir portal haz rl yoruz. Burada ülkelere ait ürün ve üretim miktar gibi birçok veri yer alacak. Kampanya kapsam ndaki reklam kampanyam z n ba lang c n Twitter reklam modeliyle de destekledik. Tüm Twitter kullan c lar n n #yürüyelimarkada lar hastag’ini görmesini, bu hashtag alt nda Akbank’la ihracatta at l m yapm kahraman KOB ’lerin hikayelerini ve Akbank’ n ihracata deste ini anlatan tweet’i görmelerini sa lad k. Hem Facebook hem Twitter’da 17 kahraman KOB ’nin ihracat hikayesini yay nlad k. Paralelde de ilham verece ini dü ündü ümüz reklam filmimizi, sosyal medya dahil tüm dijital kanallarda gösterdik.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.