“2015’TE RİSKLER SÜRÜYOR”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

PARLAK OLMAYACAK

Türkiye’nin çevre ülkelerindeki sorunlar sürdü ü için çok parlak bir y l beklemiyorum. 2015, güllük gülistanl k olmayacak. Global riskler durdukça bütün geli mekte olan pazarlar için risk sürüyor. Seçim sonucu az ya da çok olarak belli, politik bir risk görmüyorum. Tabii FED’in kararlar da önemli. Ama kötümser olmak için bir sebep yok. Bankalar gelece e göre ad m at yor, gerekli önlemleri al yor. Faizlerde de rahatlamaya yönelik Merkez Bankas i aret verdi. Kademeli dü ü trendine ba lad k, yava yava a a gelece iz.

YATIRIMLAR 2016’YA

Tahsili gecikmi kredilerde bu y l sadece binde 1’lerle ifade edilen düzeyde bir art olur. Global ekonomi yava larsa bu her bankaya yans r ama sektör için tahsili gecikmi alacaklar n önemli risk olaca n dü ünmüyorum. Son 1-2 y ld r yat r m ortam çok sakindi, ciddi bir hareket yoktu. Kapasitelerde sonuna geldik diye dü ünüyoruz. Ama yat r m için d alemin kesinlikle toparlanmas laz m. Yani ben burada piyasadan farkl olarak yat r mlar 2016’ya sarkar diye dü ünüyorum. 2015, beklemede kal nacak bir y l olur. 2016 ve 2017’de ekonomi daha iyi olur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.