Yeni dönem başlıyor

Capital (Turkey) - - FINANCE SUITE - FATİH ÖĞÜN fatih.ogun@tr.ey.com EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Finansal Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Müdür

008 krizi sonrası ABD’de hayata geçirilen DoddFrank Act ile birlikte bankaların riskli aktiviteleri üzerinde önemli kısıtlamalara gidildi ve yatırım bankacılığıyla ticari bankacılık aktivitelerinin ayrılması konusunda karar alındı. Benzeri karar ve uygulamalar, AB ülkelerinde de MiFID direktifiyle birlikte alınmaya başlandı ve farklı iş modelleri geliştirildi.

Bu gelişmelere paralel olarak SPK ve BDDK tarafından yakın zamanda yayınlanan tebliğlerle önümüzdeki dönemde bankalar, portföy yönetim ve yatırım şirketlerinin faaliyetlerini etkileyecek yeni düzenlemelerin hayata geçmesini bekliyor. Hisse senedi işlemleri hacminin GSYİH’ye oranının yüzde 50 seviyeleriyle bu alanda gelişmiş ülke ortalamalarının oldukça altında kaldığı ülkemizde, bu gelişmelerin piyasaya canlılık kazandırmasını, aynı zamanda düşük seviyelerde seyreden tasarruf oranlarını artırmasını bekliyoruz.

Yeni düzenlemelerle bankaların yatırım danışmanlığı aktivitelerine kısıtlamalar getirilmesi ve yatırım şirketlerine, içinde yer alacakları aktivitelerin kapsamı doğrultusunda sermaye alt limitlerinin getirilmesi hedefleniyor (Kurumun yatırım alanında yerine getireceği işlemlerin türüne bağlı olarak 2, 10 ve 25 milyon TL). Hayata geçmesi beklenen bu yeni düzenlemelerle birlikte oyunun kurallarının değişmesi ve sermaye piyasaları alanında faaliyet göstermekte olan şirketlerin ve bu şirketlerin sunmakta olduğu ürün ve servislerin değişmesini bekliyoruz.

Peki müşteri yönetiminin, sunulan ürün ve servislerin ayrışmakta olduğu bu ortamda, banka iştiraki yatırım şirketleri nasıl bir yol izlemeli, içeride yer alan yapılarını nasıl düzenlemeli ve müşteriye nasıl yaklaşmalılar? Yeni döneme girilirken yatırım şirketlerinin yeni düzenlemelerin getireceği etkiye kurumun stratejisi açısından bakmaları önem taşıyor. Piyasada yeni düzenlemelerin küresel ve yerel piyasada yaşanmakta olan gelişmelerle birleşerek yaratacağı etkilerin doğru öngörülmesi ve bu doğrultuda kaynak planlaması yapılması kurumun gelecek için doğru yerde pozisyonlanmasında önem taşıyor. Sermaye piyasalarında yaşanmakta olan değişimin sadece yasal düzenleme bazlı bir değişiklik değil aynı zamanda iş modellerini etkileyen bir değişim olacağını öngörüyoruz. Stratejik yaklaşımın geliştirilmesinde aşağıda belirtilen kilit noktalar üzerinden ilerlenmesinin faydalı olacağına inanıyoruz.

HEDEFİN BELİRLENMESİ

Bankacılıkla yatırım danışmanlığı aktivitelerinin ayrışması ile birlikte hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi önem kazanı- yor. İlerleyen dönemde kurumun belirleyeceği strateji ışığında odaklanacağı müşteri kitlesini belirlemesi doğru alanlara doğru kaynakları kanalize etmesine yardımcı olacaktır.

Müşteri anlamında hedef yapının belirlenmesinin yanı sıra bu müşteri gruplarına nasıl yaklaşılacağı, hangi kanallardan ne tür hizmetlerin sunulacağı konusunda stratejinin oluşturulması, ilgili satış ve servis gücü ekiplerinin kurulması ve bu yapının performansının takip edilmesi önem taşıyor. Geçtiğimiz dönemde banka kanalları üzerinden yürütülen müşteri ilişkileri aktivitelerinin yeniden kurgulanması gerekiyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELİŞTİRME

Geçtiğimiz dönemde standart yatırım ürünleri üzerinden ilerleyen piyasa koşullarının yeni düzenlemelerle birlikte çeşitlenen bir ürün ve servis yapısına doğru ilerlemesi bekleniyor.

Borsa İstanbul ile NASDAQ arasındaki teknoloji işbirliği, enerji piyasasının gelişmesi ve yatırım amaçlı ürünlerin ortaya çıkması, yabancı yatırımcının yatırım araçlarına dönük devam eden ilgisi ve ülke genelindeki tasarruf oranını artırma isteği, ürün alanında yeni yaklaşımların önünü açıyor.

Ürün çeşitliliğinde oluşan gelişmeyi yakalamak için kurumların aynı zamanda ürün geliştirme süreçlerini geliştirmesi gerekiyor. Hızla dijitalleşen ve piyasaya yeni ürün çıkarma sürelerinin giderek kısalmakta olduğu bir ortamda, yatırım kurumlarının ürün geliştirme süreçlerini, fikrin oluşturulmasından teknik geliştirme ve lansman aşamalarına kadar bütünsel bir şekilde ele alması gerekiyor.

OPERASYONEL VE TEKNİK ALTYAPI

Müşteri ve ürün konularında hedeflenen noktalara varmakta operasyonel ve teknik altyapının geliştirilmesi ana etken konumundadır.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, ilgili taraflar arasında hızlı mutabakat sağlanması, risk yönetiminin yapılması ve yeni ürünlerin hızlı hayata geçirilmesi bu alanda hedef model olarak gözetilmesi gereken noktalardır.

Sermaye piyasalarında 2015 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerin, yeni bir piyasa modeline doğru gidişi başlatması bekleniyor. Piyasada büyük oyuncu konumundaki banka iştiraki yatırım şirketleri için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde stratejisini doğru belirleyen ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştiren kurumların avantajlı konumda olmalarını bekliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.