“Üst bant daha etkili”

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

24 Mart 31 Mart

Orhan Turan

/

Merkez Bankas kararlar n ve buna ba l olarak döviz ve faizde neler olabilece ini merak ediyorum.

Murat Sa man /

“Yeni y l n ba nda Türkiye’ye giren yabanc fonlar, enflasyonda ve petrolde ya anan dü ü le pozitif bir hikaye sat n alm t . Son günlerde petrol fiyatlar ve enflasyon tekrar yükseldi. Bundan dolay da Türkiye’nin pozitif hikayesi biraz yara alm oldu. Yabanc lar n beklentileri gerçekle meyince Türkiye’den ç k yapabilirler. Türkiye’nin reel faizleri, limitlerini zorluyoruz. ubat ay toplant s nda 25 baz puan faiz indiren Merkez Bankas , önümüzdeki toplant larda beklenenden fazla faiz indirimi yaparsa ve enflasyon yükselirse, o zaman dolar 2,50-2,60 lira seviyelerini görür.

Faiz taraf na üst bant da önemli. Yüzde 11,25 olan üst bant, 50 baz puan dü ü le yüzde 10,75’e çekildi. Üst band n inmesi, kredi faizlerinin inmesi konusunda çok daha faydal olacakt r. Haftal k repo gösterge faizin inmesinin etkisi 1 ise üst band n inmesinin etkisi 2’dir.

Burada, Merkez Bankas ’n n ba ms zl konusu da önemli. Ocak ay nda yap lan siyasi bask lar sonucu, 4 ubat’ta ola anüstü PPK toplant s yapabilece ini aç klamas , piyasalarda güvenin sars lmas na neden olmu tu.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.