BES FON

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

ubat ay getirilerinde büyüme amaçl esnek fonlar ve yurtd ürünlere dayal fonlar, öne ç kt . Ocak ay nda alt n fonlar kazançta öne ç karken, 30 Ocak-23 ubat döneminin en çok kazand ran BES fonu, yüzde 6,8 ile Allianz Ya am ve Emeklilik kinci Esnek Fonu oldu. Allianz Ya am ve Emeklilik irketinin fonlar n , HSBC Portföy Yönetimi yönetiyor. lgili dönemin en çok kazand ran ikinci fonu yüzde 6,4 getiriyle AvivaSa Emeklilik. MB’den geçen ay gelen faiz indirimi sonras nda hisse fonlar, bu ay biraz daha öne ç kabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.