ENFLASYON TAHMİNLERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Capital (Turkey) - - KONJONKTÜR -

civar na kadar ç kabilecekti. Yani dolar kurunda ya anan son h zl art n önemli bir bölümü de siyasi bask dan kaynaklan yor.

İKİ ÖNEMLİ GELİŞME

Ancak mart ay ortalar nda bu iki alanda da önemli geli meler oldu. Cumhurba kan Erdo an, 11 Mart’ta Merkez Bankas Ba kan Erdem Ba ç ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan ve Ba bakan Yard mc s Ali Babacan’ kabul ettikten sonra “faizi indir” bask s na ara verdi. En az ndan biz bu yaz y yazd m z ana kadar Erdo an’dan bu konuda yeni bir aç klama gelmemi ti. ki ayd r faiz indiren Merkez Bankas da 17 Mart’taki Para Politikas Kurulu (PPK) nflasyon, ocak ayında Merkez Bankası’nın beklediği kadar düşmemişti. Şubat ayında ise Merkez Bankası’nın beklediğinden daha yüksek çıktı. Böylece yıllık enflasyon ilk iki ayda Merkez Bankası’nın tahminlerinin üzerinde seyretmiş oldu. Muhtemelen bu seyir önümüzdeki aylarda da aynen böyle devam edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonu şubat ayında yüzde 0,71 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayındaki enflasyon yüzde 0,43’tü. Bu yılki şubat ayı enflasyonu daha yüksek olunca yıllık enflasyonda da yükseliş yaşandı. Önceki iki ayda hızla düşüp ocak ayında yüzde 7,24 düzeyine inmiş bulunan yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 7,55’e çıktı.

Merkez Bankası yıl sonlarına ilişkin enflasyon tahminlerini kamuoyuna açıklıyor ama aylık enflasyon tahminlerini rakamsal olarak paylaşmıyor. Sadece üç ayda bir yayınladığı Enflasyon Raporu yayınlarında bunları bir grafik olarak veriyor. Ocak ayı sonunda yayınlanan son Enflasyon Raporu’ndaki grafik şubat ayında enflasyonda bir yükseliş beklendiğini ama buna rağmen yıllık enflasyonun yüzde 7’nin altında kalacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Oysa yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7’nin altına düşmediği gibi şubat ayında da bu eşiğin oldukça üzerinde yer aldı. Kısacası, Merkez Bankası’nın 2015 yılı enflasyon tahminleri daha ilk iki ayda ağır bir yara almış bulunuyor.

Hatırlarsanız geçen ay bu sayfalarda “Enflasyonun Yol Haritası” başlıklı bir yazı yazmıştık. Bu yazıda enflasyonun 2015 yılındaki olası seyriyle ilgili hesaplarımızı paylaşmıştık. Bu hesaplar, aylık enflasyon oranlarının hep “mevsim normalleri” (son 10 yılın ortalaması) dolayında çıkacağı varsayımına dayanıyordu. Yılın ilk iki ayında enflasyon bizim hesaplarımızın gösterdiğinden de yukarıda seyretti. İlk iki ayda enflasyon oranları “mevsim normalleri”ne yakın çıksaydı, yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 7,2 dolayında olacaktı. Oysa gerçekleşme 0,3 puan daha yukarıda oldu.

Geçen yıl mart ve nisan aylarında enflasyon oranları “mevsim normalleri”nin çok üzerinde toplant s nda bu kez faizleri sabit tutarak güçlü bir politika duru u sergiledi. Böylece dolar kurundaki yükseli in yurtiçi kaynakl nedeni imdilik bertaraf edilmi oldu.

Bu arada dolar n dünyada de er kazanma süreci de ABD’nin merkez bankas olan Federal Reserve’in (FED) 17-18 Mart tarihlerindeki Federal Aç k Piyasa Komitesi (FOMC) toplant s ndan sonra yap lan aç klamalarla durdu. Esas nda bu aç klamalar, FED’in bu y l içinde faiz art rmaya ba layaca görü ünü de i tirmedi ama bu art n daha yumu ak olaca beklentisine yol açt . Çünkü FOMC üyelerinin 2015 y l para politikas faizine ili kin tahminlerinin ortalamas daha önce yüzde 1,125 iken son gerçekleşmişti. Bu durum, bu yıl aynı aylarda olumlu bir “baz etkisi”nin devreye girmesini sağlayacak. Bu etki sayesinde muhtemelen mart ve nisan aylarında yıllık enflasyonda önemli bir düşüş olacak. Ancak son gelişmelerden sonra bu düşüş de beklendiği kadar olmayabilir. Döviz kurlarında yaşanan son hızlı artışın fiyatlara yansıması, enflasyondaki bu olası düşüşün hızını kesebilir. Merkez Bankası bu iki ayda yıllık enflasyonun yüzde 6’nın altına kadar inebileceğini tahmin ediyordu. Bizim yaptığımız hesaplar da bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 6-6,5 arasına inebileceğini gösteriyordu. Fakat şimdi ibre bu aylarda yüzde 6,5-7 arasında bir enflasyona işaret ediyor.

Baz etkileri, mayıs ayındaki bir moladan sonra haziran ve temmuz aylarında da enflasyonu düşürücü yönde çalışacak. Ancak daha sonra tersine dönecek. Merkez Bankası, son Enflasyon Raporu’nu hazırlarken bu tersine dönüşü engelleyebileceğini ve yıl sonunda enflasyonu yüzde 5,5 dolayına kadar indirebileceğini tahmin ediyordu. Ancak son gelişmelerden sonra bu tahminin tutması iyice zorlaştı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.