“KURULLARDA ARAYI VAR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Onursal ba kanl a geçen erif Kaynar, yönetim kurullar na odaklanm durumda. irketlerin art k yönetim kurullar nda da üst düzey yönetici yerle tirmede uzman olan kurulu larla çal t n belirten Langenberg, “Eskiden yönetim kurulu üyelikleri tan d klarla doldurulurdu. Yönetim kurullar n n yetki ve sorumluluklar artt için etkin ki ileri bulma aray ba lad . Örne in uluslararas olmak isteyen bir irket, yönetim kurulunda bu alanda de er katabilecek deneyimli ki ileri istiyor. Daha etkin yönetim kurulu olu turmak isteyenler dan manl k hizmetleri almaya ba l yor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.