“SPORA YATIRIM GÜÇ KATIYOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Peki spora yap lan yat r m markalara nas l geri dönüyor? Dünyan n en güçlü ileti im arac n n spor oldu unun alt n çizen Ahmet Gülüm, spora yap lan yat r m n n çal an motivasyonundan güvenirli e kadar her noktada markalara ciddi geri dönü leri oldu unu dile getiriyor. “Ama ilk ve en güçlü etkisi güvenilirlik. Sporla biraraya gelen markalar güçlü ve güvenilir alg s yarat yor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.