“6 YENİ PROJE DAHA GELİYOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

nanlar n aat, 50 y ld r gayrimenkul sektöründe yat r m ve üretim yap yor. Bu yar m as rl k sürede irket sadece stanbul’da 220’nin üzerinde projeye ve binlerce konuta imza att . ehir içinde ve do ada, villa evlerden rezidanslara, çar lardan hastanelere, i hanlar ndan otellere, okullardan cami ve fabrikalara birçok yap n n in aas n gerçekle tirdi.

Geçti imiz y l 480 milyon TL ciro ile kapatan nanlar n aat, bu y l toplam 6 projeyi hayata geçirmeyi planl yor. nanlar n aat Yönetim Kurulu Ba kan Serdar nan, 2015’te tamamlanacak olan villa ve s ral ev konseptindeki Terrace Do a, Terrace Hayat,

İTerrace Vadi, Terrace Plus projeleri ile Esenyurt-Beylikdüzü bölgesinde 1. etab nda ya am n ba lad , 2. etap teslimlerinin çok yak nda ba layaca Terrace Mix projelerinin devam etti ini söylüyor. “2014 y l nda Atakent-Halkal ’da tamamlad m z, bölgenin en prestijli projesi olan Terrace Tema projemizin dairelerini de sat n alma ve kiralama opsiyonlar yla sunmaya devam ediyoruz. Devam eden projelerimizin sat lar yüzde 70-80 seviyesinde tamamlanm durumda” diyor.

nanlar n aat’ n bu y l ba layaca 6 yeni proje stanbul’da 4. Levent, Atakent, Bas n Ekspres, Ba dat Caddesi, Beylikdüzü ve Kartal’da konumlanacak. lk projelerinin stanbul’un yeni Maslak’ olarak görülen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.