“EVDE TELEFONU KAPATIYORUM”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Tan u’nun 21 ayl k ikiz k zlar var. ve özel ya am dengesi kurmada iyi oldu unu belirten Tan u “Eve ad m att mda çok acil durum olmad sürece telefonumu açm yorum. Haftan n 5 günü i te çok yo un çal t ktan sonra eve i ta m yorum. Hafta sonunu tamamen k zlar ma ve kendime ay r yorum” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.