ARZUM’UN EN BÜYÜK FARKI

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

baktı ınızda içilen ürünlerin her birinin yanında bir makine var. Ben bunun farkındayım. Bu nedenle de 500 yıllık kültürü olan Türk kahvesinin Okka’yla hak etti i yere dönece ini dü ünüyorum. Bu kahve, telvesiyle beraber ve ekerle pi ebilen tek örnek. Dolayısıyla bunu içti inizde daha farklı bir tat yakalamanız mümkün. Okka bu özelliklere sahip dünyanın ilk makinesi… iz satı sonrası hizmetlerde çok kuvvetliyiz. 2001 yılında 3 yıl garanti verdik. Ürün alırken zor para harcanıyor sonuçta. Ekonomik fiyata 3 yıl garanti vermemiz bizi farklıla tırdı. Ürünlerimizde bir de 90 gün içinde para iadesi uygulaması yaptık. “Ürünün arkasında duran marka” imajını tüketiciye verebildik. Bu bizi rakiplerimizden ayırdı. Uluslararası markalara saygım sonsuz. Ancak ben bir Türk markası olarak Türk kültürüne odaklanmayı daha iyi ba ardı ımızı dü ünüyorum. Mutfak robotunu Türkiye’de en fazla satan markayız. Mutfak grubu ürünlerimizle pek çok ilke imza attık. Türkiye’nin kültüründen de uzak kalmadık. Elektrikli çay makinesi ve elektrikli cezveyi çıkardık. Daha sonra Türk kahvesinin yapımını mutfak dı ına çıkaran Okka ürünümüzü piyasaya sürdük. Okka’yla kahve makinesini mutfaktan ayırdık. Okka sayesinde artık herkes kendi odasında, yıkama derdi olmadan Türk kahvesi içebiliyor. yüzde 49’luk hissemizi Mediterra ald . Fonlar n içimize girmesiyle birlikte daha ölçülebilir ve anla labilir bir irket haline geldik. Yine 2008 y - l nda aile üyeleri yönetimden ç kt , hissedar olarak i in içinde kald lar. Bu da bizim için önemli bir ad md . Ashmore Grup’la anla mam z s ras nda ciromuz 90 milyon TL civar ndayd . 5,5 y l n sonunda 200 milyon TL ciroya ç kt k. u anda da 210 milyon TL band nda ilerliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.