Enerjide İtalya örneği

Capital (Turkey) - - GELECEK & TRENDLER -

on aylarda petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel enerji faturamızda düşüş olacağına yönelik beklentiler olsa bile Türkiye bu konuda önemli ölçüde dışa bağımlı bir ülke… Gelecekteki yatırımların oranını ne kadar düşürecek, onu birkaç yıl sonra daha net göreceğiz. Ancak, enerjideki dışa bağımlılık nedeniyle cari açık tehlikesi hep önümüzde duruyor… İlerleyen sayfalarda göreceksiniz İtalya’da da benzer bir bağımlılık varmış. Ben bunun bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Oysa, İtalya’da dışa bağımlılık oranı yüzde 80 düzeyinde ve ülke bu sorununu verimlilik çalışmalarıyla aşma yolunda ilerliyor. Bay Cinotti’nin söyleşisinde de göreceksiniz… İtalya, önce yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, ardından da kişi başına verimliliği artırmaya yönelik stratejiye ağırlık vermiş. Bunu akıllı sayaçlar, şehir trafiğine yönelik önlemler izlemiş. Ardından doğalgaza yönelik akıllı uygulamalar devreye girecek. İlk sonuçlar ise umut verici… Nüfustaki yüzde 0,7 oranındaki artışa rağmen enerji ithalatında gerileme yaşanıyormuş. İtalya çok etkileyici bir örnek… İzlemekte ve örnek almakta yarar olabilir.

İyi bir ay diliyorum.

Saygılarımla…

M. Rauf Ateş

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.