YÜKSELEN 30 KADINI

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN - ANORMAL S NYALLER

Türkiye’nin En Güçlü 30 Kadını Ara tırması’nın 15’incisini gerçekle tirdik. Bu yıl listede ilk 3 de i medi, yeni giren isimse TÜS AD’ın yeni

ba kanı Cansen Ba aran Symes oldu. Dolar kuru son 12 yılın zirvesine çıktı. TL’deki devalüasyonsa son bir yılda yüzde 26’yı a tı. irketler kendilerini olumsuz etkileyen anormal geli melere kar ı hızla aksiyon alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.