ZOR ZAMAN FORMÜLLER

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

Türkiye’nin en güçlü kad nlar n zorlayan konular n ba nda ekonomik ve siyasi belirsizlik var. Güçlü kad nlar n zorland klar di er konular ise zaman yönetimi ve cinsiyet e itsizli i.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.